O firmie

Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP został założony w 1991 roku. Siedziba firmy znajduje się w Bytomiu przy
ul. Górnośląskiej 16A.

Zajmujemy się usługami w branży elektroenergetycznej, prefabrykacją rozdzielnic nN, sprzedażą hurtową i detaliczną materiałów elektrycznych.

Współpraca z zakładami energetycznymi i lokalnym przemysłem, stawia nasz Zakład w rzędzie znaczących firm Regionu. Zdolności wykonawcze i możliwości ekonomiczno-techniczne pozwalają nam podejmować się realizacji robót specjalistycznych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, elektroenergetyce, jak i przemyśle. Starając się rozszerzyć swoje usługi, firma zdobyła uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem. (PPN) do 1KV

 

                             1991 rok  - Założenie firmy 

 

Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP  Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP  Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP