Realizacje

W działalności usługowej zakład nasz zrealizował wiele zadań, udokumentowanych referencjami zamawiających w tym m.in:

  • sieci kablowe średniego i niskiego napięcia,
  • montaż izolowanych sieci napowietrznych (NLK),
  • montaż rozdzielni i stacji w zakresie średniego i niskiego napięcia,
  • instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, handlowych, w budynkach mieszkalnych itp
  • oświetlania ulic, placów, skwerów, terenów rekreacyjnych ,parków,
  • iluminacji architektonicznych, użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych, sakralnych,
  • oświetlenie obiektów sportowych,

Poniżej prezentujemy kilka z bardzo licznych realizacji.

Oświetlenie drogowe