O firmie

Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP został założony w 1991 roku. Siedziba firmy znajduje się w Bytomiu przy ul. Górnośląskiej 16A.

Zajmujemy się usługami w branży elektroenergetycznej, prefabrykacją rozdzielnic nN, sprzedażą hurtową i detaliczną materiałów elektrycznych.

Współpraca z zakładami energetycznymi i lokalnym przemysłem, stawia nasz Zakład w rzędzie znaczących firm Regionu. Zdolności wykonawcze i możliwości ekonomiczno-techniczne pozwalają nam podejmować się realizacji robót specjalistycznych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, elektroenergetyce, jak i przemyśle. Starając się rozszerzyć swoje usługi, firma zdobyła uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem. (PPN) do 1KV

Ważniejsze daty:

  • 1991 - Założenie firmy
  • 1997 - Otwarcie hurtowni elektrycznej, Hurt Detal Osprzęt Elektroenergetyczny
  • 2001 - Zmiany organizacyjne prawne - przekształcenie w spółkę jawną.

Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP  Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP  Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP