Oferta

 • linie kablowe, sieci napowietrzne nN, SN,
 • instalacje elektryczne zewnętrzne, wewnętrzne,
 • linie izolowane napowietrzne (NLK),
 • stacje transformatorowe,
 • oświetlenie obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, ulic skwerów,
 • podświetlenie obiektów,
 • pomiary i badania instalacji elektrycznych,
 • prace pod napięciem (PPN) do 1KV,
 • złącza kablowe,
 • złącza kablowo-pomiarowe,
 • szafy oświetlenia ulicznego,
 • tablice pomiaru energii elektrycznej (układu pomiarowego pośredniego, półpośrednie),
 • człony zasilająco-pomiarowe układu pomiarowego półpośredniego,
 • rozdzielnie nN w obudowach izolacyjnych, metalowych wg powierzonej dokumentacji,
 • prace kontrolno – pomiarowe,